SERVICE PISTOL LICHT EN ZWAAR

Deze discipline wordt verschoten met:

  • klein kaliber – kaliber .22
  • groot kaliber – kaliber 7.62 tot en met 11.66 mm (.30 – .459)

De bijbehorende schietschijf is: 3201/60 en 3201 zie onder

Service Pistol is een engelse variant op onze nederlandse Militair Pistool. Het eerste, meest opvallende verschil is dat de schutter vrij is om een- of tweehandig te schieten. Andere verschillen zijn: er worden per schutter slechts twee schijven gebruikt, er wordt enkel staand geschoten, de vier series van 6 schoten volgen direct achter elkaar (hier blijkt het voordeel van 4 magazijnen of 4 speedloaders).
Proefschieten vooraf en het tussentijds tellen en plakken vervalt dus.

Het verloop van de wedstrijd:

Het dragen van oor- en oogbescherming is verplicht voor iedereen die zich op de schietbaan bevind.

Nadat u het inschrijfformulier hebt ingevuld en het inschrijfgeld hebt voldaan ontving u dit infoblad en uw schijven (voorzien van volgnummer en uw naam). Met deze schijven gaat u naar de schietbaan alwaar u zich in volgorde van aankomst opstelt in rotten verdeeld over telkens 2 schijfhouders.

Zodra u aan de beurt bent worden uw schijven door de assistentbaancommandant op de schijfhouders bevestigd en u stelt zich op op het 25 meter schietpunt voorzien van een wapen met veiligheidsvlag en zo mogelijk vier magazijnen(speedloaders) elk geladen met 6 patronen.

Mocht u niet in het bezit zijn van vier magazijnen(speedloaders) dan moet u in elk geval het totaal van 24 patronen bij u dragen. Zodra de serie vòòr u is beëindigd worden de schijven door de assistentbaancommandant gewisseld en uw aandacht moet nu gericht zijn op de baancommandant.

In dit reglement wordt steeds gesproken over een fluitsignaal daarmee wordt bedoeld een signaal waarmee de serie wordt begonnen en geëindigd. Dit mag ook een elektronische tijdmeting zijn welke duidelijk hoorbaar is voor de deelnemer of kleuren led (rood/groen).

Gezien de snelheid van enige series is het “verplicht” om bij gebruik van een fluitsignaal daarvoor een aparte official aan te wijzen zodat de baancommandant zich alleen met de veiligheid kan bezighouden.

Stage: Afstand: Schoten: Welke schijf: Tijd: Houding:
1 25 mtr. 6 linker schijf 15 sec. Staand
2 20 mtr. 3 + 3 Beide schijven 10 sec. Staand
3 15 mtr. 2 + 2 + 2 Rechter schijf 3 + 3 + 3 sec. Staand
4 10 mtr. 3 + 3 Beide schijven 6 sec. Staand

Deze geeft u een aantal commando’s waarvan eerst hieronder de betekenis wordt verduidelijkt:

“LADEN”                                                           Veiligheidsvlag verwijderden en gevuld magazijn in wapen invoeren en doorladen en richtoefeningen (1 minuut).

“SCHUTTER GEREED”                                  Indien niemand zijn hand opsteekt neemt de baancommandant aan dat u gereed bent en gaat hij verder met

“VAARDIGE HOUDING”                                 U houdt uw wapen met een of twee handen vast, max. 45 graden t.o.v. de lichaams-as en niet binnen de schietlijn. Na 5 sec. wordt het startsignaal gegeven. Wanneer de schutter gereed is met de oefening klinkt het commando:

“ONTLADEN” en “LEEG TONEN”                Wanneer akkoord de veiligheidsvlag plaatsen, volgt het navolgende commando:

“VOLGEND SCHIETPUNT”                           De schutter mag dan oplopen waarna het commando:

“LADEN”                                                           wordt gegeven. De schutter plaatst dan pas een magazijn en laadt het wapen door.

Deze commando’s  vanaf  “SCHUTTER  GEREED” voor alle 4 de stages herhalen en eindigen met:

“ONTLADEN” en “TONEN”                            Magazijn verwijderen en het wapen 2x doorladen.

Veiligheidsvlag plaatsen en door baancommandant laten controleren.

“U KUNT DE BAAN VERLATEN”                 Spreekt voor zich
Stagebeschrijving:

ad1. Vanaf de 25 mtr. lijn verschiet u uw zes schoten uitsluitend op de linker schijf in de toegewezen tijd van 15 seconden. De houding is vrij, dus een- of tweehandig. Na deze serie loopt u, op commando van de baancommandant, verder naar de 20 mtr. lijn. Er worden geen schijven geplakt; u kunt uw score dus niet gaan bekijken. Dit geldt voor elke stage.

ad2. Hier hebt u 10 seconden de tijd om de zes schoten te lossen. Houdt er rekening mee dat op elke schijf drie schoten gelost moeten worden, bij telling mogen er niet meer dan twaalf gaten in iedere schijf zitten. Zijn het er meer dan twaalf dan vallen de hoogst te waarderen schoten af.

ad3. U loopt nu na de 15 mtr. lijn en nadat u de VAARDIGE HOUDING heeft aangenomen krijgt u de gelegenheid om in drie seconden twee schoten te lossen, daarna krijgt u drie seconden om weer de VAARDIGE HOUDING aan te nemen waarna de volgende twee schoten gelost moeten worden in drie seconden. Dit herhaalt zich nog eenmaal.

ad4. Nu loopt u naar de 10 mtr. lijn waar u zes seconden de tijd krijgt om zes schoten te lossen.

Denk erom op ieder schijf drie schoten, idem als ad2.

Mocht de duelinstallatie ouderdomsgebreken vertonen en verdere actie weigeren dan wordt de wedstrijd voortgezet door het gebruik van een fluitsignaal.

Het eerste fluitsignaal is het begin van de tijd en het begin van het tweede fluitsignaal is het einde van de tijd. Schoten voor het eerste fluitsignaal of na het tweede fluitsignaal gelost worden beschouwd als missers waarbij het aantal vanaf het hoogst te waarderen schot wordt verminderd.

Op de terugweg van het laatste schietpunt kunt u nog gauw even uw hulzen verzamelen voordat de bekende figuur met het gebogen hoofd dit al heeft gedaan. Indien u links en rechts niet hebt verwisseld en al uw schoten uw eigen schijven hebben getroffen is het eindresultaat dat elke schijf 12 mooie ronde gaatjes vertoont.

Daarmee komen wij bij een aantal zaken welke vooraf besproken moeten worden maar die wij u niet toewensen.

A.:     Indien in uw schijven onverhoopt minder schoten voorkomen betekent dat dat uw schoten aan de late kant waren. De grens is 1 1/2: 1 d.w.z. indien de breedte van het schot meer dan 1 1/2 maal de hoogte is, is het een ongeldig schot en de griffier zal dit als een misser noteren.

B.:     Zowel in het parcoursschieten als bij Service Pistol wordt het niet vlekkeloos verlopen van een serie toegeschreven aan de schutter. Wapenstoringen, munitiestoringen, laadfouten etc. leiden niet tot herhaling van de serie. Gaat er iets fout dan hebt u eenvoudig pech. Meestal is dit niet zo erg b.v. wanneer u uw veiligheidspal vergeet dan herstelt u dit en gaat gewoon door.

C.:    Toegelaten wapens zijn alle klein kaliber wapens en alle centraal vuurwapens  (zie Militair Pistool).

D:     Het is niet toegestaan om een Pistool met meer patronen te laden dan voor de  serie gebruikelijk is.

Tijdens “OPEN” wedstrijden kunt u meerdere wedstrijden op een dag schieten, deze wedstrijden tellen ook mee want de hoogste score geldt.

De totale uitslagenlijst wordt aan een van de deelnemers van uw vereniging toegezonden en aan de hand van deze lijst kunt u op uw oorkonde de door u behaalde plaats invullen. Uw eigen resultaat flatteren kan toch niet want anderen zien die lijst ook. Ik hoop dat uw kennismaking met service Pistol u is bevallen en wij zien u gaarne terug op de volgende wedstrijd.

militairpistoolschijf